Somijas un Baltijas gāzes pārvades sistēmu operatori turpina reģionālā tirgus integrāciju

Dabasgāzes tirgus dalībnieki ir pauduši nepieciešamību paplašināt pašreizējo Igaunijas – Somijas – Latvijas ieejas tarifu zonu, tajā iekļaujot Lietuvu, lai tādējādi atceltu šobrīd spēkā esošo tarifu barjeru Lietuvas-Latvijas starpsavienojumā Kiemėnai. Turpinot paplašināt 2019.gadā aizsākto reģionālā tirgus integrāciju, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas pārvades sistēmu operatori, attiecīgi AS “Conexus Baltic Grid”, “AB Amber Grid”,  “Elering AS”  un “Gasgrid Finland Oy”, strādā pie risinājuma, kas  ļautu iekļaut Lietuvu zonā bez iekšējām tarifu robežām, tādējādi radot labākus apstākļus tirgus dalībniekiem darbībai visā reģionā, vienlaikus nodrošinot lielāku pievienoto vērtību dabasgāzes gala patērētājiem. Piedāvātais tarifu zonas modelis paredz saskaņotu, vienotu  tarifu noteikšanu ārējām robežām, pieļaujot atlaides ieejas punktos no alternatīviem gāzes avotiem.

Vienotā tarifu zona radītu labāku piekļuves iespēju alternatīviem gāzes avotiem un konkurētspējīgu dabasgāzes tirgu reģionā. Turklāt pārvades sistēmu operatoru risinājumam būtu jānodrošina neto ieguvumi visām valstīm, kas piedalās vienotajā zonā.  

Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai tirgus varētu funkcionēt visefektīvākajā veidā. To mēs varam panākt, nojaucot tarifu barjeras, kas šobrīd ir spēkā šķērsojot Latvijas un Lietuvas robežu. Tirgus dalībniekiem tā ir ziņa par iespējami stabiliem un prognozējamiem tarifiem, kā arī vienlīdzīgu piekļuvi visai vienotā tirgus zonas gāzes infrastruktūrai.”

Šobrīd Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pārvades sistēmu operatoru ekspertu grupa gatavo kopīgu pieteikumu saskaņotam viedoklim par gāzes pārvades sistēmas ieejas tarifu un starpoperatoru kompensācijas mehānismu starp Latvijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas pārvades sistēmu operatoriem, lai līdz šī gada beigām to iesniegtu visu četru valstu nacionālajām regulatīvajām iestādēm. No uzraugošajām iestādēm tiks sagaidīti atzinumi, kas nepieciešami operatoru piedāvātā risinājuma tālākai īstenošanai. Pēc pārvades sistēmu operatoru vērtējuma, nākamais solis reģionālajā gāzes tirgus integrācijā varētu tikt īstenots, sākot no 2023. gada 1. janvāri. Pirms tam katrā no četrām valstīm ir jānotiek piedāvātā starpoperatoru kompensācijas mehānisma un tarifu risinājuma sabiedriskajai apspriešanai, balstoties uz nacionālajiem lēmumiem un attiecīgajiem tiesību aktiem.

Pašreizējais reģionālā gāzes tirgus integrācijas posms, kas pazīstams kā Somijas – Igaunijas  - Latvijas vienotais dabasgāzes tirgus jeb ieejas tarifu zona, ir spēkā kopš 2020. gada 1. janvāra. Līdztekus vienotiem ieejas tarifiem, Somijas – Igaunijas  - Latvijas vienotā tirgus izveide ietvēra Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonu apvienošanu, izveidojot Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonu, un kopīgu pakalpojuma sniegšanu Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonas aktīvajiem tirgus dalībniekiem.

Atpakaļ