Somijas, Igaunijas un Latvijas PSO panākuši jaunu brīvprātīgu vienošanos par gāzes pārvadu kompensāciju sistēmu

Gāzes pārvades sistēmu operatori Somijā, Latvijā un Igaunijā – “Gasum Oy”, AS “Conexus Baltic Grid” un AS “Elering” – šodien parakstījuši līgumu par starpoperatoru kompensācijas mehānisma jeb ITC (Inter transmission system operators compensation mechanism) ieviešanu, kas no 2020. gada sākuma ļaus izveidot vienotu gāzes pārvades tarifu zonu Somijai, Igaunijai un Latvijai.

ITC līgums paredz vienotus tarifus ieejas punktos uz vienotās tarifu zonas robežām, komerciālo robežu atcelšanu starp valstīm, tai skaitā – Igaunijas-Somijas starpsavienojuma Balticconnector izmantošanu bez papildu atlīdzības, un komerciāla ieejas/izejas punkta atcelšanu starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kā arī noteikumus par savstarpēju mainīgo izmaksu kompensāciju un koordinētu ieejas ieņēmumu pārdali starp operatoriem.

“Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne: «Šobrīd par pārvades sistēmu izmantošanu, šķērsojot ikvienas valsts teritoriju, ir jāmaksā katrā valstī apstiprināti tarifi. Jaunais starpoperatoru kompensācijas mehānisms mazinās administratīvo slogu darbībām vairumtirgū. nodrošinās lielāku un likvīdāku tirgu, kā arī novērsīs diskrimināciju attiecībā un dabasgāzes piegādes ceļiem, veicinās tarifu caurspīdīgumu un paredzamību. Kopējo tirgu vēlamies veidot uz klientiem orientētu, kas nodrošinās digitālu un efektīvu tirgus komunikāciju. Paralēli kompensācijas mehānismam šobrīd strādājam arī pie vienotas IT platformas, kas atvieglos ikviena dabasgāzes tirgotāja darbību vienotajā tirgus zonā. Esmu gandarīta, ka Conexus piedalās šajā vēsturiskajā vienotā Baltijas un Somijas dabasgāzes tirgus veidošanas procesā, jo mēs šobrīd kaldinām reģiona gāzapgādes infrastruktūras nākotni, liekam pamatus tirgus stabilitātei un stiprinām enerģētisko neatkarību,»

Paredzams, ka līgums radīs lielāku tirgus likviditāti, atvieglojot dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem tirdzniecības iespējas visā tirgus teritorijā.

ITC līgums “Elering” un “Conexus” gadījumā stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, savukārt “Gasum” - ar brīdi, kad tiks veiktas atbilstošas izmaiņas Somijas likumdošanā, kas gāzes pārvades sistēmas operatoram ļaus arī juridiski pievienoties šādam līgumam.  ITC kompensācijas mehānisms stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Atpakaļ