Pastiprināti sekos līdzi no Inčukalna pazemes gāzes krātuves izņemtajam dabasgāzes apjomam

Līdz ar tradicionāli aukstāko ziemas periodu, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” pastiprinājis uzraudzības sistēmu, ar kuru veic Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) un visas Latvijas gāzapgādes sistēmas novērošanu. Uzraudzības sistēmas galvenais uzdevums ir sekot dabasgāzes pieprasījuma svārstībām Latvijā un Baltijas reģionā kopumā izņemšanas sezonas laikā, lai savlaicīgi vērtētu gāzapgādes sistēmas spēju nodrošināt sistēmas lietotāju rezervācijas un pieprasījumu.

Pastiprinātā uzraudzības sistēma paredz, ka AS “Conexus Baltic Grid” eksperti analizē dabasgāzes pieprasījuma dinamiku, ņemot vērā ārgaisa temperatūras svārstības, Inčukalna PGK izņemšanas jaudas un dabasgāzes sistēmas lietotāju pieprasījumus.

Informē Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja: “Dabasgāzes pieprasījuma uzraudzības sistēmas pilnveide ir preventīvs solis, lai sekotu līdzi dabasgāzes apgādes drošībai un atbilstoši reaģētu dabasgāzes apgādes drošības risku gadījumos. Tie varētu būt gadījumi, kad pieprasījums pēc dabasgāzes ir lielāks, nekā gāzapgādes sistēmas jauda tehniski spēj piegādāt. Nav noslēpums, ka Latvija iepriekšējā ziemas sezonā šādu situāciju gandrīz piedzīvoja, līdz ar to mūsu uzdevums ir darīt visu, lai pastiprinātu gatavību laikus reaģēt.”

Raksturojot esošo situāciju, AS “Conexus Baltic Grid” norāda, ka šobrīd no Inčukalna PGK izņemtais dabasgāzes apjoms ir atbilstošs tam, kāds tas novērots arī citus gadus šajā sezonas laikā. Operatīvie dati liecina, ka krātuvē 2018./2019. gada sezonai pieejamais dabasgāzes apjoms janvāra vidū bija 9 TWh, kas šobrīd ir pietiekami Latvijas gāzapgādes vajadzīgajam apjomam.

Problēmas dabasgāzes sistēmā var izraisīt dažādi faktori - pirmkārt, ilgstošs aukstums. Otrkārt, situāciju pasliktina arī fakts, ka Inčukalna PGK nav pilnībā piepildīta. Tas nozīmē, ka aktīvajā izsūknēšanas sezonā liela pieprasījuma apstākļos dabasgāzes izņemšanas no krātuves jauda var būt ierobežota un to nav iespējams nodrošināt visiem sistēmas lietotājiem to pieprasītajā apjomā. Šajā gadījumā AS “Conexus Baltic Grid” problēmas risināšanā lūgs iesaistīties arī sistēmas lietotājiem un izskatīt iespējas iegādāties papildus dabasgāzes apjomus no blakus tirgiem.  

Monitoringa sistēma paredz dabasgāzes sistēmas uzraudzību nākamajām divām nedēļām. Apstākļos, ja pastāvēs dabasgāzes apgādes traucējuma draudi, AS “Conexus Baltic Grid” ir pienākums informēt Ekonomikas ministriju.

Atpakaļ