PAS “Gazprom” remontdarbi ir plānoti un neietekmēs Latvijas dabasgāzes apgādi

PAS “Gazprom” (Gazprom) gāzes pārvades sistēmas remontdarbi gāzesvadā Valdaja – Pleskava ir plānoti un iepriekš saskaņoti ar visiem Baltijas valstu un Somijas pārvades sistēmas operatoriem (PSO). Plānotie darbi neietekmēs Latvijas dabasgāzes apgādi.

Plānotie remonta darbi saskaņoti jau 2021. gada 3.decembrī, kad tie publicēti AS “Conexus Baltic Grid” tīmekļa vietnē, kā arī ENTSOG Transparency Platform vietnē.

Gazprom plānotie remontdarbi Krievijas teritorijā notiks divos posmos – no 2022. gada 17. janvāra līdz 6. februārim un no 24. februāra līdz 7. aprīlim. Remontdarbu laikā Gazprom veiks gāzesvada posmu maiņu, lai uzlabotu pārvades sistēmas drošību. Pārvades posmu maiņa tiek veikta saskaņā ar Gazprom iekšējās diagnostikas rezultātiem.

Latvijas apgādi pilnībā spēj nodrošināt Inčukalna pazemes gāzes krātuve, bet tirgus dalībniekiem ir pieejami arī alternatīvi dabasgāzes piegādes ceļi no Somijas Balticconnector gāzesvada, vai Lietuvas un Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa.

Pēdējo piecu gadu laikā ziemas sezonā no Inčukalna pazemes gāzes krātuves uz Krievijas teritoriju nav padoti nozīmīgi dabasgāzes apjomi, kā arī Gazprom savus maģistrālo gāzesvadu remontus plāno tieši ziemas sezonā, kad nenotiek dabasgāzes padeve uz Latviju un ir iespējams organizēt atslēgtā posma apgādi no Inčukalna pazemes gāzes krātuves.

Atpakaļ