NATO Enerģētikas drošības izcilības centrs organizē mācības

NATO Enerģētikas drošības izcilības centrs kopā ar vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) organizē starptautisko darba sesiju, kas no 26. līdz 28. martam norisināsies Rīgā. Sesijas mērķis ir kritiskās enerģētikas infrastruktūras aizsardzības mācību “Coherent Resilience 2019” plānošana, kas šī gada maijā norisināsies Viļņā.

Galvenais “Coherent Resilience 2019” mācību mērķis būs novērtēt Eiropas Savienības gāzes piegādes solidaritātes mehānismu, kā arī pārskatīt valsts preventīvos rīcības plānus un ārkārtas rīcības plānus, fokusējoties uz to ieviešanu reģionālā līmenī. Līdzās tam, mācības tiks vērstas uz pārrobežu un krīzes komunikācijas procedūru piemērošanu un kiberdrošības nozīmīgumu enerģētikas sektorā. Mācībās piedalīsies par enerģētiku atbildīgo ministriju un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju pārstāvji, gāzes pārvades sistēmu operatori, izplatītāji, patērētāji, civilās aizsardzības dienesti no Baltijas valstīm, Somijas un Polijas.

Informē Zane Kotāne, Conexus valdes priekšsēdētāja: “Šīs mācības ir ļoti labs piemērs enerģētiskā sektora dalībnieku, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju savstarpējai sadarbībai un spējai proaktīvi rīkoties. Mācības ļaus gan identificēt riskus un apzināt darāmos mājas darbus, gan arī izgaismos katras iesaistītās puses kapacitāti un pieredzi, kuru apvienot un uz kuru paļauties iespējamā krīzes situācijā.”

Darba tikšanās laikā trīs dienu garumā paredzēta sagatavošanās konferencei, kā arī praktiskās galda vingrinājumu sesijas mācību scenāriju izstrāde, kas būs veltītas rīcībai krīzēs, ja tā skar stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objektu. Plānota arī konferences dalībnieku vizīte Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Sesiju vadīs NATO Enerģētikas drošības izcilības centrs un Eiropas Komisijas Kopīgais pētījumu centrs.


Par AS “Conexus Baltic Grid”

AS „Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Uzņēmums ir izveidots 2016. gada decembrī, kad, tuvojoties Latvijas gāzes tirgus liberalizācijai 2017. gada 3. aprīlī saskaņā ar Eiropas Savienības Gāzes direktīvas un Ministru kabineta noteiktajiem regulētā tirgus principiem, AS „Latvijas Gāze” tika reorganizēta. AS „Conexus Baltic Grid” tika nodota dabasgāzes infrastruktūra: vienotā dabasgāzes pārvades sistēma un Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

Atpakaļ