Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošanas projektā līdz gada beigām tiks pabeigti 70% no plānotā darba apjoma

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) un Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora “Amber Gid” kopīgi īstenotā projektā “Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma jaudas uzlabošana” (ELLI) līdz 2022.gada gada beigām tiks pabeigti 70% no plānotā darbu apjoma. Jau šī gada novembrī starpsavienojuma jauda virzienā uz Latviju palielināta līdz 90 GWh dienā, nodrošinot sistēmas lietotājiem plašākas iespējas piegādāt un noglabāt dabasgāzi  Inčukalna pazemes gāzes krātuvē vai pārvadīt to vienotā tirgus zonā.

ELLI projekts tika uzsākts 2019. gadā kā Eiropas kopējās nozīmes projekts, un tas paredz 17 apakšprojektu īstenošanu, rezultātā nodrošinot Latvijas un Lietuvas gāzes starpsavienojuma jaudas palielināšanu. Šobrīd Latvijā pabeigti 10 no 17 apakšprojektiem, taču līdz gada beigām plānots pabeigt vēl 2 apakšprojektus, līdz ar to šogad paveicot darbus 70% apmērā.

Conexus Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Tehniskās attīstības daļas vadītājs Aleksejs Batrakovs: “Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma jaudas uzlabošanas projekts ir svarīgs elements visa reģiona enerģētiskās drošības stiprināšanai. Projekta rezultātā gāzes starpsavienojuma jauda starp Latviju un Lietuvu divkāršosies abos virzienos, līdz ar to tas sniegs lielāku elastību tirgus dalībniekiem piegādāt Lietuvā importēto gāzi uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Jau šobrīd redzam, ka sistēmas lietotāji aktīvi diversificē piegādes avotus, arvien vairāk veicot dabasgāzes piegādes no Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa.”

ELLI projekta ietvaros ir veikta pārvades gāzesvadu sistēmas izvērtēšana darbam ar spiedienu līdz 50 bar, lai noteiktu sistēmas nepieciešamo pārbūves apjomu. Tāpat veikta pārvades gāzesvadu kompleksā diagnostika, kuras rezultātā identificēti cauruļvadu defektu posmi, kas projekta īstenošanas gaitā veiksmīgi nomainīti, ļaujot paaugstināt spiedienu cauruļvados. Paralēli tika veikti apjomīgi pārvades infrastruktūras pārbūves darbi, pārbūvējot vairākus līnijas krānu mezglus, pieslēgumu mezglus, atzarus uz gāzes reducēšanas stacijām, ka arī nomainot vairākus cauruļvadu posmus.

Līdz 2022.gada gada beigām plānots paveikt pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju “Ezerciems” un pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju “Krimulda” pārbūvi.

Šobrīd jau ir uzsākti būvniecības darbi pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju “Daugmale” pārbūvē, kurus plānots pabeigt līdz 2023. gada septembrim, kā arī pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju “Zaķumuiža”, pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju “Vangaži” un pārvades gāzesvada Rīga – Inčukalna pazemes gāzes krātuve divu posmu pārbūve pie Inčukalna pārvades gāzesvada pieslēgšanās mezgla, darbus pabeidzot līdz 2023. gada augustam.

ELLI projekts tiek īstenots līdz 2023. gada beigām. Projektu līdzfinansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments.

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ