Inčukalna PGK šogad tiks pabeigta vairāku gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācija

Turpinoties Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizācijai Eiropas kopējās nozīmes investīciju projekta ietvaros, šogad Inčukalna PGK tiks pabeigta divu gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācija, tādējādi līdz gada beigām pilnībā būs modernizēti trīs gāzes pārsūknēšanas kompresori, informē AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus). Ilgtermiņā veiktie darbi ļaus palielināt krātuves darbības efektivitāti un drošību.

Maijā uzsākti modernizēto gāzes pārsūknēšanas agregātu Nr.2 un Nr.4 testa darbi, kas nozīmē, ka jau pavasarī tiks nodrošināta dabasgāzes iesūknēšana, izmantojot modernizētos agregātus. Vēl viens gāzes pārsūknēšanas agregāts Nr.3 ir ticis modernizēts jau iepriekš. Savukārt gāzes pārsūknēšanas agregātu Nr.5 un Nr.6 modernizācija tiks uzsākta šī gada rudenī, tai noslēdzoties līdz nākamā gada jūlija beigām. Līdzās pārsūknēšanas jaudas palielināšanai esošajiem gāzes pārsūknēšanas agregātiem, modernizācija ļaus arī samazināt atmosfērā nonākošo izmešu apjomu, kā arī samazināt degvielas gāzes patēriņu.

Conexus Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš norāda, ka visa modernizācijas projekta aktivitāšu kopums ļauj būtiski uzlabot krātuves darbību: “Lai arī aizvadītais gads ir pavadīts pandēmijas ēnā, un 2022.gads ir iesācies ar virkni izaicinājumiem, ko rādījis Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, mums ir izdevies turpināt realizēt visus iesāktos investīciju projektus. Atsevišķos gadījumos esam veikuši pārorientāciju uz citiem piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, pārtraucot sadarbību ar partneriem Krievijā. Tomēr šīs pārbīdes neatstās ilgtermiņa sekas. Neatkarīgi no šīm izmaiņām, esam īstenojuši galvenos savas pamatdarbības uzdevumus - nodrošinājuši drošu un nepārtrauktu krātuves darbību. Kas attiecas uz Eiropas projektiem, katrs no tiem tehnoloģiju un iespēju ziņā būtiski stiprina dabasgāzes infrastruktūras drošību, veiktspēju un integritāti reģionā, kuras loma nākotnē tikai pieaugs.”

Tāpat R.Dimiņš informē, ka šogad tiks īstenots iepirkums jaunā gāzes pārsūknēšanas agregāta piegādei, kurš paredzēts, lai palielinātu ieguves jaudu ar kompresora palīdzību, līgumu ar piegādātāju noslēdzot līdz gada beigām. Tāpat tiek plānotas komplektējošo iekārtu piegādes gāzes savākšanas punkta Nr.3 rekonstrukcijai.

Tāpat modernizācijas projektā Conexus plāno veikt urbumu atjaunošanas darbus.

Conexus īsteno Eiropas kopējās nozīmes projektu jau kopš 2019.gada,  lai stiprinātu Inčukalna PGK nozīmi kā modernai un kritiski svarīgai dabasgāzes infrastruktūrai ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas un Somijas reģionā. Kopējais projekta finansējums ir 88 milj. eiro, no kuriem 50% ir Eiropas līdzfinansējums.

Eiropas Savienības projekti tiek īstenoti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ