Inčukalna PGK aktīvāk vēlas uzglabāt minimāli nepieciešamo dabasgāzes apjomu izņemšanas jaudas nodrošināšanai krīzes laikā

 

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid" (Conexus) informē, ka būtiski pieaugusi dabasgāzes sistēmas lietotāju interese par dalību izsolē, lai enerģētiskās krīzes laikā tiktu nodrošināta diennaktī nepieciešamā jauda dabasgāzes izņemšanai no Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK). Izsolei iesniegtie piedāvājumi liecina, ka 2019./2020. gada sezonā dabasgāzes apjoma nodrošināšanas cena būs zemāka, nekā 2018./2019. gada sezonā, tādējādi atstājot arī mazāku ietekmi uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem.

Conexus 2019. gada 18. martā izsludinātās Izsoles par aktīvās dabasgāzes daudzuma 2 845 000 MWh apmērā uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2019. – 2020. gadā ietvaros tika saņemti piedāvājumi ar kopējo apjomu 7 527 tūkst. MWh un augstāko piedāvāto cenu 10,69 EUR/MWh.

Par sistēmas lietotāju pieaugošo interesi piedalīties izsolē stāsta Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētāja: “Fakts, ka dabasgāzes tirgotāju vidū ir kāpusi konkurence par iespējām uzglabāt dabasgāzi ārkārtas situācijām, ir labs signāls ne tikai valsts enerģētiskajai drošībai, bet arī visai nozarei kopumā. Ir vairāki iemesli, ar ko skaidrojam aktivitātes pieaugumu. Pirmkārt, aizvadītajā sezonā bija salīdzinoši silta ziema, līdz ar to daudziem sistēmas lietotājiem izveidojušies lieli t.s. dabasgāzes pārejošie atlikumi. Otrkārt, šis ir pirmais gads, kad izsole norit savlaicīgi, turklāt veiksmīgi ar pirmo reizi, ne atkārtoti, kā tas bija iepriekš. Ņemot vērā dabasgāzes sezonu specifiku, savlaicīga plānošana ļauj ievērojami veiksmīgāk paredzēt resursu izmantošanu – kādi dabasgāzes apjomi tiks iesūknēti nākamajā sezonā un, kā tie tiks strukturēti."

Jāuzsver, ka izsoles organizēšana ir nepieciešama, lai izpildītu Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā" 12.1 punktā noteikto pienākumu. Tas paredz, ka vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram jānodrošina, lai laikā no konkrētā krātuves cikla dabasgāzes iesūknēšanas sezonas beigām līdz nākamā gada 1. martam Inčukalna PGK atrodas aktīvās dabasgāzes daudzums, kas nav mazāks par 3 160 tūkst. MWh (300 milj. m3), to paredzot Latvijas dabasgāzes apgādes nodrošināšanai. Conexus, organizējot izsoli, ņēma vērā Inčukalna PGK jau uzglabāto apjomu nodrošināmo lietotāju, tajā skaitā mājsaimniecību, apgādei 315 tūkst. MWh apmērā.

Līgumi ar izsoles uzvarētājiem tiks slēgti jau tuvākajā lakā.

Kopumā nākamajā dabasgāzes iesūknēšanas sezonā, Inčukalna PGK tirgotājiem ļaus izvēlēties kādu no izstrādātajiem uzglabāšanas pakalpojumiem: grupētās jaudas produkts, tirgus produkts un virtuālās plūsmas produkts. Tāpat ir izstrādāts un apstiprināts arī jauns divu gadu jaudas produkts.

Piemērojamā grupētās jaudas produkta tarifa maksimālā vērtība 2019./2020. gada krātuves ciklam noteikta 3,50 eiro par megavatstundu (MWh), bet piemērojamā tirgus produkta tarifa minimālā vērtība nākamajai sezonai ir noteikta 1,38 par MWh, tādējādi divu gadu grupētās jaudas produkta tarifa vērtība apvienotajam 2019./2020. un 2020./2021. krātuves ciklam noteikta 4,90056 eiro par MWh.

Atpakaļ