Inčukalna pazemes gāzes krātuvē sākas dabasgāzes izņemšanas sezona

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) informē, ka, noslēdzoties 2021./2022.gada dabasgāzes iesūknēšanas sezonai, lietotāji glabāšanai nodevuši 17.4 TWh dabasgāzes. Šodien, 15.oktobrī, ir uzsākta dabasgāzes izņemšanas sezona.

Sasniedzot 80% no maksimālā krātuvē uzglabājamā aktīvā dabasgāzes daudzuma, krātuvē novietotais dabasgāzes apjoms ir lielāks kā 2017.-2019. gadu krātuves ciklos. Aizvadītajos trīs gados Latvijas vidējais patēriņš apkures sezonas laikā ir bijis 8.5 TWh, līdz ar ko dabasgāzes daudzums Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir vērtējams kā pietiekams apkures sezonai Latvijā.

Vienlaikus gan jāņem vērā, ka dabasgāzes izņemšanas sezonu tiešā veidā ietekmēs laikapstākļi, kā arī Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir reģionālas nozīmes krātuve, kas apkalpo Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas tirgus, kā arī - atsevišķos gadījumos - Krievijas Federāciju.

Conexus turpina arī veikt visus likumā noteiktos pienākumus drošas un nepārtrauktas sistēmas lietošanas nodrošināšanā, noslēdzot līgumus par 2 350 000 MWh glabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē saskaņā ar Ministru kabineta 312.noteikumiem “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”. Noteikumi paredz glabāt noteiktu apjomu dabasgāzes krātuvē no izņemšanas sezonas sākuma līdz 2022.gada 1.martam.

Krātuves izmantošanas kapacitāte šobrīd tiek stiprināta ar krātuvē notiekošo investīciju programmu līdz pat 2030.gadam, kuras daļa tiek īstenota ar ES līdzfinansējumu. Paredzēts, ka minētais projekts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē veicinās dabasgāzes piegādes drošības uzlabošanu, darbības tehniskās iespējas, kā arī sekmēs integrāciju starptautiskajā enerģētikas tirgū.

Atpakaļ