Inčukalna pazemes gāzes krātuve sagatavota iesūknēšanas uzsākšanai

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pietiekamus dabasgāzes krājumus Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK), AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) veikusi visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzsāktu dabasgāzes iesūknēšanu. Dabasgāzes iesūknēšana Inčukalna PGK uzsākta šodien, 26. februārī.

Ierasts iesūknēšana Inčukalna PGK tiek uzsākta pēc izņemšanas sezonas noslēguma, kas noteikta 2022. gada 30.aprīlī. Tomēr, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pietiekamus dabasgāzes krājumus, krātuve diennakts laikā ir sagatavota iesūknēšanas uzsākšanai.

Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Vērtējot ģeopolitisko situāciju Eiropā un ņemot vērā bažas par reģiona dabasgāzes krājumu iespējamu trūkumu, ir svarīgi saglabāt maksimāli pieejamu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē uzglabātās dabasgāzes daudzumu. Tāpēc, lai sekmētu dabasgāzes krājumu saglabāšanu reģionālajā Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, pieņemts lēmums sagatavot krātuvi iesūknēšanas uzsākšanai.”

Līdz izņemšanas sezonas beigām, noteikts, ka krātuvē diennakts laikā būs iespējams iesūknēt vismaz 49.20 GWh.

Atpakaļ