Eksperte: Panāktas būtiskas izmaiņas dabasgāzes tirgus attīstības un gāzapgādes drošības veicināšanai

2019. gads tiek sākts ar apstiprinātiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem, kas ir būtiskas izmaiņas līdzšinējās dabasgāzes iesūknēšanas sezonas plānošanas kārtībā. Laikus apstiprinātie tarifi veicinās dabasgāzes tirgus attīstību un drošību, kā arī sekmēs lielo un globālo tirgus spēlētāju ienākšanu tirgū, tiem izmantojot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (Inčukalna PGK) un tādējādi nostiprinot krātuves reģionālo lomu. Iepriekš to izdarīt bija apgrūtinoši dažādu birokrātisko šķēršļu dēļ. 

Pateicoties savlaicīgi apstiprinātajiem dabasgāzes uzglabāšanas tarifiem, dabasgāzes rezervācijas 2019./2020. gada iesūknēšanas sezonai tiks uzsāktas ievērojami ātrāk – 15. janvārī, nevis maijā, kā tas bijis līdz šim. Tirgotājiem tas ļauj savlaicīgi plānot vajadzīgās dabasgāzes plūsmas un apjomus uzglabāšanai Inčukalna PGK. Kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas, tirgus procesi un vajadzīgais regulējums atsevišķās pozīcijās joprojām pielāgojas reālajiem apstākļiem, un problēmas ar dabasgāzes uzglabāšanas tarifu savlaicīgu apstiprināšanu bija viens no klupšanas akmeņiem.

Tā kā dabasgāze ir sarežģīts produkts, kam nepieciešama precīza ilgtermiņa plānošana, tirgus regulējumam ir jābūt pakļautam nozares prasībām un specifikai. Tāds termins kā “tūlītēja dabasgāzes piegāde” uzglabāšanai krātuvē, šajā nozarē nepastāv un brīdī, kad tirgotājiem neziņa par krātuves izmaksām ir pārāk ilga, ļoti bieži tiek atrasts alternatīvs risinājums. Tieši tāpēc ir liels gandarījums, ka visbeidzot ir noticis zināms pagrieziena punkts un jaunie tarifi ir savlaicīgi apstiprināti. Šis ir būtisks signāls arī starptautiskajiem tirgus dalībniekiem, skaidri pasakot, ka viņi ar Inčukalna dabasgāzes krātuvi var rēķināties un to iekļaut savos kārtējās sezonas plānos.

Savlaicīga sagatavošanās jaunajai dabasgāzes iesūknēšanas sezonas ir arī Latvijas dabasgāzes apgādes stabilitātes un drošības jautājums, jo savlaikus plānotas darbības var palielināt Inčukalna PGK piepildījumu, kas savukārt vecinās enerģētiskā resursa pieejamību.

Nākamajā dabasgāzes iesūknēšanas sezonā, Inčukalna PGK tirgotājiem ļaus izvēlēties kādu no izstrādātajiem pakalpojumiem: grupētās jaudas produkts, tirgus produkts un virtuālās plūsmas produkts. Tāpat ir izstrādāts jauns divu gadu jaudas produkts, kuram arī izstrādāts un apstiprināts uzglabāšanas tarifs.

Piemērojamā grupētās jaudas produkta tarifa maksimālā vērtība 2019./2010. gada krātuves ciklam noteikta 3.5 eiro par megavatstundu (MWh), bet piemērojamā tirgus produkta tarifa minimālā vērtība nākamajai sezonai ir noteikta 1.38 par MWh, tādējādi divu gadu grupētās jaudas produkta tarifa vērtība apvienotajam 2019./2020. un 2020./2021. krātuves ciklam noteikta 4.90056 eiro par MWh.

Savlaicīgi apstiprinātie tarifi ir viens no soļiem vēl nepieciešamajām pārmaiņām, kas skar valsts stratēģiskās nozīmes infrastruktūras objekta - Inčukalna PGK -  darbību. Jau pērn esam aizsākuši un šogad turpināsim diskusijas par Latvijas tirgus situācijai atbilstoša krātuves modeļa ieviešanu, jo šobrīd, pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas, tirgotājiem nav obligāts pienākums izmantot Inčukalna PGK dabasgāzes uzglabāšanai, un krātuve nespēj segt visas ar tās darbību saistītās infrastruktūras izmaksas. Neveicot reformas, tuvākajā nākotnē tas var radīt riskus dabasgāzes apgādes drošībai un stabilitātei.

Atpakaļ