Conexus veic pasākumus dabasgāzes apjoma palielināšanai krātuvē

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram) lūgusi veikt izmaiņas Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) regulējumā un krātuves lietotājiem nepiemērot dabasgāzes krājumu pārcelšanas produktu. Tādējādi Conexus nodrošinās lielāku dabasgāzes apjomu Inčukalna PGK.

Inčukalna PGK lietošanas noteikumi paredz stimulēt sistēmas lietotājus līdz izņemšanas sezonas beigām izņemt no Inčukalna PGK pēc iespējas lielāku dabasgāzes daudzumu, lai nodrošinātu krātuves ilgtspējīgu darbību. Conexus secina, ka, ņemot vērā faktisko situāciju un dabasgāzes apgādes drošības riskus, krājumu pārcelšanas produkta stimuls šobrīd nav nepieciešams.

Ievērojot minēto, Conexus lūdz veikt izmaiņas krātuves lietošanas noteikumos ar mērķi sistēmas lietotājiem, kuriem krātuvē 2021./2022. krātuves cikla noslēgumā būs dabasgāzes krājumi, tos uz nākamo krātuves ciklu var pārcelt uz nākamā krātuves cikla rezervētajiem jaudas produktiem, nepiemērojot krājumu pārcelšanas produkta izmantošanas kārtību Tas ļaus lietotājiem pārcelt krājumus uz nākamo krātuves ciklu, ja ir veikta nākamā krātuves cikla jaudas rezervācija, samazinot uzglabāšanas izmaksas.

Papildus tam Conexus veic ikdienas darbu koordināciju ar kaimiņvalstu Lietuvas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmu operatoriem, proti, “AB Amber Grid”, “Elering AS” un “Gasgrid Finland Oy”. Pārvades sistēmas operatori uzsver, ka pašreizējā situācijā nav novēroti apgādes traucējumi.

Atpakaļ