Conexus pievienojas European Hydrogen Backbone iniciatīvai

Vienotais gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) kļuvis par European Hydrogen Backbone (EHB) iniciatīvas biedru. Iniciatīva apvieno 29 energoinfrastruktūras operatorus no 27 Eiropas valstīm, kurus vieno kopīgs redzējums par klimatneitrālu Eiropu.

Līdz ar Conexus EHB iniciatīvai pievienojušies seši jauni biedri, tajā skaitā Amber Grid (Lietuva), Bulgartransgaz (Bulgārija), Gassco (Norvēģija), Plinacro (Horvātija) un REN (Portugāle).

Kopš iniciatīvas aizsākšanās 2020. gadā, EHB ir veicinājusi Eiropas ūdeņraža tirgus attīstību, publicējot vadošās EHB kartes ar vīziju par Eiropas ūdeņraža transporta infrastruktūru. Tīkla kartes un atbilstošie pētījumi parāda, kā šis redzējums ir tehniski īstenojams un ekonomiski pieejams. Iniciatīvas ieguldījumu ir atzinīgi novērtējuši gan ūdeņraža tirgus dalībnieki, gan politikas veidotāji. Pavisam nesen Eiropas Komisijas ūdeņraža un gāzes dekarbonizācijas paketē (European Commission’s hydrogen and gas decarbonisation package), kas tika publicēta 2021. gada decembrī, vairākkārt tika iekļautas atsauces uz EHB tehniskajiem datiem.

2022. gadā EHB iniciatīvas fokusā ir ūdeņraža piegādes koridoru tehniski ekonomiskā novērtējuma izstrāde un infrastruktūras operatoru potenciālās reģionālās sadarbības lomas novērtējums ūdeņraža piegādes koridoru īstenošanā. Vienlaikus iniciatīva atjauninās, paplašinās un digitalizēs tīkla kartes, atjaunojot arī EHB tīmekļa vietni, lai nodrošinātu ieinteresētajām personām vienkāršotu piekļuvi aktuālajai informācijai.

Īstenojot minētās darbības, EHB mērķis ir paātrināt Eiropas dekarbonizācijas ceļu, demonstrējot uz esošajiem un jaunajiem cauruļvadiem balstītās ūdeņraža infrastruktūras būtisko nozīmi konkurētspējīga, likvīda, Eiropas mēroga atjaunojamās enerģijas un zema oglekļa emisiju ūdeņraža tirgus attīstībā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt tirgus konkurenci, apgādes drošību un pārrobežu sadarbību starp Eiropas valstīm un to kaimiņvalstīm.

Vairāk par EHB iniciatīvu var iepazīties šeit: https://gasforclimate2050.eu/ehb/

 

Atpakaļ