Conexus: pieprasījums pēc dabasgāzes saglabājas stabils

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) nerevidētais finanšu pārskats par šī gada deviņiem mēnešiem liecina, ka pārvadītais dabasgāzes apjoms bijis par 7% lielāks, nekā attiecīgajā laika periodā pērn, sasniedzot 31,5 TWh. Savukārt no Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) izņemtais dabasgāzes apjoms pārskata periodā sasniedzis 12,4 TWh, kas ir par 72% vairāk kā gadu iepriekš. Augošie darbības rezultāti abos segmentos Conexus ļāvuši kāpināt apgrozījumu, sasniedzot 40.9 miljonus eiro.

Kā liecina sabiedrības finanšu pārskata dati par 2021. gada deviņiem mēnešiem, pārvadītais dabasgāzes apjoms pieaudzis, nodrošinot nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijas un kaimiņvalstu vajadzībām.

Analizējot dabasgāzes uzglabāšanas segmenta darbības rezultātus, no Inčukalna PGK izņemtais apjoms šī gada deviņos mēnešos sasniedza 12,4 TWh, kas ir par 72% vairāk nekā pērn. Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasniedza 8,7 TWh, kas ir par 9% vairāk nekā 2020. gadā. Šāds dabasgāzes patēriņa pieaugums skaidrojams ar 2021. gada klimatiskajiem apstākļiem, kas gada sākumā bija nedaudz bargāki nekā pērnajā ziemā.

Informē Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Jāuzsver, ka, pateicoties iepriekšējos gados veiktajām aktivitātēm digitalizācijas jomā, Conexus savu darbību veiksmīgi pielāgoja Covid-19 pandēmijas radītajiem ārkārtas situācijas apstākļiem. Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem globālā un nacionālā līmenī, esam spējuši nodrošināt drošu infrastruktūras ekspluatāciju un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu pieejamību, vienlaikus nodrošinot Eiropas līmeņa projektu īstenošanu, gan arī uzsākot nepieciešamās izpētes zaļo mērķu ieviešanā.”

Sabiedrības EBITDA pārskata periodā ir pieaugusi par 12%, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2020. gadā, un sasniedza 25.2 miljonus eiro.

 

Atpakaļ