Conexus izsludina atklātu konkursu cauruļu un citu materiālu piegādei

Turpinot Latvijas – Lietuvas gāzes starpsavienojuma uzlabošanas projektu, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) ir izsludinājis iepirkumu par cauruļu un citu materiālu piegādi būvniecības vajadzībām.

Izsludinātais atklātais konkurss ir daļa no Eiropas Savienības kopējās nozīmes projekta “Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana” (ELLI). Projektu Conexus īsteno kopā ar Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru “Amber Grid”. Tā mērķi ir palielināt pārvades jaudu abos virzienos aptuveni divas reizes, lai apmierinātu reģionālo gāzes tirgus pieprasījumu un garantētu gāzes piegādes drošību starpvalstu savienojumos, kā arī nodrošinātu pietiekamu jaudu dabasgāzes plūsmām visā Baltijas dabasgāzes sistēmā.

Šobrīd izsludinātais iepirkums paredz piegādāt caurules, veidgabalus, noslēgarmatūru un citus materiālus, lai nodrošinātu sekmīgu 2022. gadā paredzēto būvniecības darbu izpildi divos kopējās nozīmes projekta būvobjektos – pārvades gāzesvada atzaru uz gāzes regulēšanas stacijas Baldone un gāzes regulēšanas stacijas Daugmale pārbūvēs.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2021. gada 16. decembrim. Ar iepirkuma dokumentāciju iespējams iepazīties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) un Conexus mājaslapā https://www.conexus.lv/iepirkumi

Projekts Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana (ELLI) tiek līdzfinansēta 50% apmērā no Eiropas Savienošanas Instrumenta (Connecting Europe Facility - CEF) un projektu ir plānots pabeigt līdz 2023.gada beigām.

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ