Conexus iesniedz dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (Conexus) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegusi dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu nākamajiem trim gadiem. Lai gan iesniegtā tarifa vērtība pieaugs par 0.00074 EUR/kWh jeb 39%, tomēr sagaidāms, ka uz dabasgāzes lietotāju kopējo rēķinu tas atstās minimālu ietekmi - vidēji 0.5% - 1.1% robežās. 

Iesniegtais tarifu projekts ir izstrādāts atbilstoši dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikai, apkopojot visas tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, lai nodrošinātu dabasgāzes pārvades sistēmas uzturēšanu, tās drošu, nepārtrauktu darbību, un kas nepieciešamas pārvades sistēmas pakalpojuma efektīvai sniegšanai. 

Lai gan kopējās Conexus izmaksas ir mazinājušās, plānoto tarifu pieaugumu nosaka dabasgāzes patēriņa kritums. Conexus ir aprēķinājis maksu par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu 0.00267 EUR/kWh apmērā. Salīdzinot ar spēkā esošo pārvades tarifu, tarifa vērtība pieaug par 0.00074 EUR/kWh, jeb 39%. 

Tarifa paredzamās izmaiņas minimāli ietekmēs dabasgāzes gala cenu dažādām lietotāju grupām. Piemēram, mājsaimniecībai, kas mēnesī patērē 4 m3 dabasgāzes, ikmēneša dabasgāzes rēķins augs par 0.04 EUR centiem. Mājsaimniecībām, kas mēnesī patērē 250 m3 dabasgāzes, ikmēneša dabasgāzes rēķins pieaugs par 1.0% jeb 2.43 EUR. Tikmēr juridiskām personām tarifa palielinājums veidos ap 1.1% pieaugumu dabasgāzes ikmēneša rēķinā. Turklāt nākamajā gadā, krītot dabasgāzes cenai, tarifa pieauguma ietekmi galalietotājs sajutīs mazāk. Pēc tarifa izmaiņām dabasgāzes rēķins Latvijā juridiskām personām būs aptuveni vienā līmenī ar Lietuvu un zemāks nekā Igaunijā.

“Apstākļos, kad pārvades sistēmas uzturēšanas izmaksas nav atkarīgas no pārvadītās dabasgāzes apjoma, dabasgāzes patēriņa apjomam samazinoties, tarifa palielinājums ir neizbēgams. Kopumā mums ir izdevies panākt, ka iesniegtais tarifu projekts uz dabasgāzes patērētāju gala rēķiniem atstās pēc iespējas mazāku ietekmi. To lielā mērā palīdz sabalansēt iepriekš veiktie modernizācijas darbi tajā skaitā Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, kā ietvaros izdevies būtiski samazināt materiālu un pakalpojumu cenu pieauguma ietekmi uz pārvades tarifu. Piemēram, sasniegtais izmaksu ietaupījums, ieviešot kompresijas izņemšanu no dabasgāzes krātuves, ļāva samazināt nepieciešamo gāzes rezervju izmaksas un šādi kompensēt inflācijas radīto citu izmaksu pieaugumu,” informē Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Vienlaikus U. Bariss uzsver, ka Conexus nemitīgi turpina ieguldīt gan ilgtermiņa investīciju projektos, gan dabasgāzes infrastruktūras objektu ikdienas uzturēšanā. 

Plānots, ka, pirms tarifa apstiprināšanas, lietotāji varēs iepazīties, kā arī sniegt priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu.
 

Atpakaļ