Conexus Eiropas kopējās nozīmes projektos investējis 10,6 miljonus eiro

2021. gadā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) turpina īstenot Eiropas kopējās nozīmes projektus - Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizāciju un Latvijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma uzlabošanu (ELLI). No kopējām abu projektu investīcijām, kas sasniedz 93,5 miljonus eiro, šī gada 9 mēnešos projektu īstenošanā investēti vidēji 10,6 miljoni eiro.

2021. gada 9 mēnešos Inčukalna PGK modernizācijas projekta ietvaros tika investēti 9,7 miljoni eiro. Tā ietvaros ir pabeigti 6 urbumu atjaunošanas darbi, kā rezultātā kopskaitā projekta laikā 15 no 36 urbumu atjaunošanas darbiem ir jau veikti. Tāpat ir noslēgts līgums par pamata tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi ar starptautisko inovāciju kompāniju “Pietro Fiorentini”, savukārt kompresoru cehā Nr.2 ir pabeigts pirmais no pieciem modernizācijas darbiem  gāzes pārsūknēšanas agregātam Nr.3, kā arī uzstādīta viena no piecām degvielas un impulsa gāzes sagatavošanas iekārtām. Līdz gada beigām vēl plānots piegādāt aprīkojumu gāzes pārsūknēšanas agregātu Nr.2 un Nr.4 modernizācijai. Savukārt jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai kompresoru cehā Nr.1 ir saņemta būvatļauja un norit iesniegto piedāvājumu izvērtēšana gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa piegādei.

Turpina Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Lai arī šis gads ir pavadīts pandēmijas ēnā, mums ir izdevies īstenot visus iesāktos investīciju projektus saskaņā ar grafiku, vienlaikus turpinot arī galvenos pamatdarbības uzdevumus -  nodrošināt drošu un nepārtrauktu krātuves un pārvades darbību. Kas attiecas uz Eiropas projektiem, katrs no tiem tehnoloģiju un iespēju ziņā būtiski stiprinās dabasgāzes infrastruktūras drošību, veiktspēju un integritāti reģionā.”

Kā norāda U.Bariss, Latvijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma uzlabošanas projekta (ELLI) ietvaros, ko Conexus īsteno kopā ar Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru “Amber Grid”, 2021. gada 9 mēnešos ir īstenoti darbi  0,9  miljonu eiro investīciju apmērā un pabeigti 8 no 17 apakšprojektiem. Proti, ir veikta pārvades gāzesvada sistēmas izvērtēšana darbam ar spiedienu līdz 50 bāriem un veikti vairāki pārbūves darbi - pārvades gāzesvada Vireši-Tallina krānu mezglos T5 T6, pārvades gāzesvada atzarā uz GRS Valmiera-1, pārvades gāzesvada Vireši-Tallina pieslēgšanās mezglā, krānā 1PI uz GRS Palsmane, pārvienojuma krānā Nr. Iz-427, pārvades gāzesvada Izborska-Inčukalna PGK posmā pie GRS Rīga-1 un pārvades gāzesvada Rīga-Paņeveža pieslēgšanās mezglā.

Tāpat šobrīd 4 apakšprojektos norit projektēšanas darbi un aprīkojuma piegādes iepirkumi, 1 apakšprojektā norit remontdarbi, 3 apakšprojektos norit aprīkojuma piegāde un būvniecības darbu iepirkumi, savukārt 1 apakšprojektā tiek pabeigti pārvades gāzesvada diagnostikas darbi.

Eiropas Savienības projekti tiek īstenoti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ