28.aprīlī notiks Conexus akcionāru sapulce

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) informē, ka Conexus akcionāru sapulce notiks šodien, 2022. gada 28. aprīlī, plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, pieslēgšanos nodrošinot arī tiešsaistē.

Akcionāru sapulces darba kārtībā tiks ietverti Conexus valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi, 2021. gada ilgtspējas un gada pārskata, kā arī atkarības pārskata apstiprināšana. Vienlaikus sapulcē tiks skatīts jautājums par Conexus peļņas izlietošanu, kā arī lemts par Conexus obligāciju emisiju, piedāvāšanu un iekļaušanu regulētajā tirgū. Plānotas arī padomes locekļu vēlēšanas.

Šogad, ņemot vērā Covid-19 izplatību un, lai aizsargātu akcionāru, Conexus darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, visi akcionāri tiek aicināti piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot un iesniedzot balsojuma veidlapu. 

Atpakaļ