Vienotais gāzes tirgus

2020.gada 1.janvārī darbību uzsāka vienotais dabasgāzes tirgus, kurā apvienojas gāzes pārvades sistēmu operatori Latvijā, Igaunijā un Somijā. Vienotā dabasgāzes tirgus izveides rezultātā atcelti maksājumi par vienotās ieejas tarifu zonas valstu robežu šķērsošanu, ir noteikti vienoti pārvades ieejas tarifi, kā arī tiek veicināta tirgus konkurence un iezīmēts ceļš virzībai uz Eiropas Savienības vienotā gāzes tirgus izveidi, norāda vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus).

Vienotie pārvades tarifi un iekšējo komerciālo robežu atcelšana tirgotājiem būtiski atvieglo administratīvo slogu, kā arī ir izveidota caurskatāma un vienkārša tarifu sistēma, kas ilgtermiņā pozitīvi atsauksies uz dabasgāzes infrastruktūras izmantošanu. Ienākumi, kas tiks gūti uz ārējām vienotā tirgus zonas ārējām robežām, tiek sadalīti starp trīs valstīm, kas apliecina visu vienotā tirgus dalībvalstu kopīgo mērķi stiprināt enerģētisko drošību reģionā.

Conexus dabasgāzes tirgotājiem sniedz iespēju pārvadīt gāzi caur Latvijas teritoriju, lai to tirgotu gāzes tirgos Baltijas jūras reģionā vai uzglabātu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Inčukalna pazemes gāzes krātuvi var uzskatīt par maģistrālo gāzes vadu krustojumu starp Ziemeļeiropu, Poliju un Rietumeiropu, kas savieno dabasgāzes tirgotājus ar klientiem Baltijas jūras reģionā.