Vienotais gāzes tirgus

2020.gada 1.janvārī darbību uzsāka vienotais dabasgāzes tirgus, kurā apvienojas gāzes pārvades sistēmu operatori Somijā, Latvijā un Igaunijā. Lielākie tirgus ieguvēji būs uzņēmēji, jo tiks atcelti maksājumi par vienotās ieejas tarifu zonas valstu robežu šķērsošanu, ir noteikti vienoti pārvades tarifi, kā arī tiks veicināta tirgus konkurence un iezīmēts ceļš virzībai uz Eiropas Savienības vienotā gāzes tirgus izveidi, norāda vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus).

Vienotie pārvades tarifi un iekšējo komerciālo robežu atcelšana tirgotājiem būtiski atvieglo administratīvo slogu, kā arī ir izveidota caurskatāma un vienkārša tarifu sistēma, kas ilgtermiņā pozitīvi atsauksies uz dabasgāzes infrastruktūras izmantošanu. Ienākumi, kas tiks gūti uz ārējām vienotā tirgus zonas ārējām robežām, tiks sadalīti starp trīs valstīm, kas apliecina visu vienotā tirgus dalībvalstu kopīgo mērķi stiprināt enerģētisko drošību reģionā.

Caur trīs ieejas un izejas punktiem — Kornetiem, Kiemenai un Karksi — AS „Conexus Baltic Grid” dabasgāzes tirgotājiem sniedz iespēju tranzītā šķērsot Latvijas teritoriju, lai tirgotu dabasgāzi gāzes tirgos Baltijas jūras reģionā vai uzglabātu to Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Inčukalna pazemes gāzes krātuvi var uzskatīt par maģistrālo gāzes vadu krustojumu starp Ziemeļeiropu, Krieviju, Poliju un Rietumeiropu, kas savieno dabasgāzes tirgotājus ar klientiem Baltijas jūras reģionā.