Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2022/2023

Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2022/2023 krātuves ciklam

Jaudas produktiem, kuru rezervēšana paredzēta saskaņā ar AS “Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē publicēto krātuves jaudas izsoļu grafiku, uzglabāšanas jaudas produktu tarifi piemērojami saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 1.martā lēmumu:   

  • Viena gada grupētās jaudas produkta (IPGK BCP1Y) tarifs 0,00102260 EUR/kWh (bez PVN)
  • Divu gadu grupētās jaudas produkta (IPGK BCP2Y) tarifs 0,00108650 EUR/kWh (bez PVN) viena gada periodam (01.05.2022.-30.04.2023.)
  • Atslēdzamās jaudas produkta (IPGK AP) tarifs 0,00081470 EUR/kWh (bez PVN)
  • Virtuālās pretplūsmas produkta (Reverse) tarifs 0,00034710 EUR/kWh (bez PVN)

Sīkāka informācija un SPRK lēmums ŠEIT

Krājumu pārcelšanas produkta tarifu 2022 / 2023 krātuves ciklam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija noteica ar 2022.gada 6.janvāra lēmumu "Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves uzglabāšanas pakalpojumu krājumu pārcelšanas produkta tarifa piemērošanas kārtību":

  • Krājumu pārcelšanas produkta (IPGK INTP) tarifs 0,00180810 EUR/kWh (bez PVN)

Sīkāka informācija un SPRK lēmums ŠEIT