Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2021/2022

Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2021/2022 krātuves ciklam

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2021.gada 1.martā pieņēma lēmumu par Inčukalna pazemes gāzes krātuves uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem, ar kuru noteica vairākus tarifu periodus un apstiprināja uzglabāšanas pakalpojumu tarifus. Jaunie tarifi stājas spēkā 2021. gada 1. maijā.

Vienlaikus AS “Conexus Baltic Grid” piešķirta atļauja katram tarifu periodam saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 8. oktobra padomes lēmumu Nr. 1/15 “Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) pašai noteikt uzglabāšanas pakalpojuma tarifus, ja atbilstoši Metodikai nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu korekciju.

Jaudas produktiem, kuru rezervēšana paredzēta saskaņā ar AS “Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē publicēto krātuves jaudas izsoļu grafiku, piemērojami šādi tarifi:

  • Viena gada grupētās jaudas produkta (IPGK BCP1Y) tarifs 0,00102260 EUR/kWh (bez PVN)
  • Divu gadu grupētās jaudas produkta (IPGK BCP2Y) tarifs 0,00108650 EUR/kWh (bez PVN) viena gada periodam (01.05.2021.-30.04.2022.)
  • Atslēdzamās jaudas produkta (IPGK AP) tarifs 0,00081470 EUR/kWh (bez PVN)
  • Krājumu pārcelšanas produkta (IPGK INTP) tarifs 0,00177960 EUR/kWh (bez PVN)
  • Virtuālās pretplūsmas produkta (Reverse) tarifs 0,00034710 EUR/kWh (bez PVN)

 

  • Divu gada grupētās jaudas produkta (IPGK BCP2Y), kas rezervēts 2020./2021.gada krātuves ciklā, tarifs saglabājas – 0,00284741 EUR/kWh (bez PVN) par divu gadu periodu, līdz šī jaudas produkta izmantošanas beigu termiņam – 2022.gada 30.aprīlim.

Sīkāka informācija ŠEIT