Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2020/2021

Zināms 2020./2021.gada krātuves ciklam piemērojamais viena gada grupētās jaudas produkta tarifs

 • Saistībā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudu rezervēšanu pilnā apmērā, CONEXUS valde 2020.gada 27.maijā saskaņoja viena gada grupētās jaudas produkta (IPGK BCP1Y) tarifa piemērojamo vērtību 2020./2021. gada krātuves ciklam
 • Piemērojamais viena gada grupētās jaudas produkta (IPGK BCP1Y) tarifs 2020./2021. gada krātuves ciklam noteikts 0,000694260 EUR/kWh (bez PVN) un tiks piemērots norēķiniem par uzglabāšanas pakalpojumiem no 2020.gada 1.maija
 • Piemērojamais viena gada grupētās jaudas produkta tarifs ir par 16% mazāks attiecībā pret iepriekšējo, 2019./2020.gada krātuves ciklu, un par 49% mazāks attiecībā pret noteikto maksimālo tarifa vērtību 2020./2021.gada ciklā
 • 2018.gada 26. aprīļa SPRK lēmumā ir noteikts, ka dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārskata cikls ir 3 gadi
 • Ar 2020.gada 12.marta SPRK lēmumu Nr.24 tika noteikts viena gada grupētās jaudas produkta (IPGK BCP1Y) tarifa maksimālā vērtība 2020/2021 krātuves ciklam – 0,001379180 EUR/kWh
 • Piemērojamo viena gada grupētās jaudas produkta tarifu 2020/2021 krātuves ciklā ietekmē šī jaudas produkta rezervācijas apjomi, kā arī prognozētie 100% ieņēmumi no tirgus produkta (IPGK MP) un 50% no divu gadu grupētās jaudas produkta (IPGK BCP2Y) prognozētajiem ieņēmumiem, grupētās jaudas produkta tarifu nosakot saskaņā ar 2020. gada 12.marta SPRK lēmuma Nr.24 pielikumā apstiprināto tabulu

Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2020/2021 krātuves ciklam

No 2020.gada 17.marta ir pieejami rezervēšanai uzglabāšanas pakalpojumu produkti 2020./2021.gada krātuves ciklam. Krātuves tarifu vērtības   stājas spēkā 2020.gada 14.aprīlī un 2020./2021.gada krātuves ciklam tās noteiktas šādas:

      Grupētās jaudas produktu tarifi

 • Grupētās jaudas produkta (GJP) tarifa MAX vērtība 0,001379180 EUR/kWh (bez PVN) 
 • ​Divu gadu grupētās jaudas produkta (GJP2Y) tarifs 0,002847410 EUR/kWh (bez PVN)

      Tirgus produkta tarifs

 • Tirgus produkta tarifa MIN vērtība 0,00092000 EUR/kWh (bez PVN) 
 • ​Tirgus produkts pieejams rezervēšanai no 2020.gada 17.marta līdz 2020.gada 31.augustam. Tarifa vērtība tiek aktualizēta katru pirmdienu līdz pl.17:00

 

Piemērošanas periods Tirgus produkta tarifs, EUR/kWh (bez PVN)
1.09.2020. - 7.09.2020.  0.00360700*
25.08.2020. - 31.08.2020. 0.00454900*

*Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.47 2.pielikumam

      Virtuālās pretplūsmas tarifs - 0,00032200 EUR/kWh (bez PVN)

 • Piemēro, ja jauda rezervēta tirgus produkta ietvaros