Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2019/2020

Uzglabāšanas pakalpojumu tarifi 2019/2020 krātuves ciklam

No 2019.gada 15.janvāra ir pieejami rezervēšanai uzglabāšanas pakalpojumu produkti 2019./2020.gada krātuves ciklam par šādiem tarifiem:

Grupētās jaudas produktu tarifi

 • Grupētās jaudas produkta (GJP) tarifa MAX vērtība 0,00352056 EUR/kWh (bez PVN)
 • ​2019./2020.gada norēķiniem par Grupētās jaudas produkta (GJP) rezervēšanu piemērojamais tarifs 0,00082397 EUR/kWh (bez PVN) 
 • Divu gadu grupētās jaudas produkts(GJP2Y) 0,00490056 EUR/kWh (bez PVN)

Tirgus produkta tarifs

 • Pieejams rezervēšanai no 2019.gada 15.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam. Tarifa vērtība tiek publicēta no 2019.gada 14.janvāra katru pirmdienu līdz pl.17:00
Piemērošanas periods Tirgus produkta tarifs, EUR/kWh (bez PVN)
27.08.2019. - 31.08.2019. 0.00500000*
20.08.2019. - 26.08.2019. 0.00500000*

*Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.47 2.pielikumam

Virtuālās pretplūsmas tarifs - 0,00048300 EUR/kWh (bez PVN)

 • Piemēro, ja jauda rezervēta tirgus produkta ietvaros

Krātuves diferencētie pakalpojumi no 2019.gada 15.janvāra​

Grupētās jaudas produkta (GJP) tarifa pārrēķins 2019.gada 1.augustā

 • Saistībā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudu rezervēšanu pilnā apmērā, grupētās jaudas produkta (GJP1Y) tarifa pārrēķins 2019./2020. gada krātuves ciklam ir veikts pirms iesūknēšanas sezonas beigām - ar 2019.gada 1.augustu

 • 2018.gada 26. aprīļa SPRK lēmumā ir noteikts, ka dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārskata cikls ir 3 gadi

 • Ar 2018. gada 13.decembra SPRK lēmumu ir noteikts grupētās jaudas produkta maksimālais tarifs krātuves ciklam  2019/2020 – 0,00352056 Eur/MWh

 • GJP tarifa vērtību konkrētajā ciklā ietekmē GJP rezervācijas apjomi un 100% ieņēmumi no tirgus produkta un 50% no GJP2Y produkta ieņēmumiem, ko var noteikt saskaņā ar tabulu 2018. gada 13.decembra SPRK lēmuma pielikumā

 • Pārrēķinātais GJP1Y tarifs ir 0,00082397 EUR/kWh (bez PVN)

 • Plašāka  informācija par tarifiem pieejama SPRK mājaslapā.