Steidzamie tirgus ziņojumi (UMM)

Kopš 2021.gada 1.janvāra steidzamos tirgus paziņojumus (UMM) par AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) pārvades sistēmu (t.sk. Kiemenai un Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) ieejas-izejas punktiem), tostarp Luhamaa ieejas-izejas punktu, un Inčukalna PGK Conexus publicē GET Baltic iekšējās informācijas platformā.

Līdz 2021. gada 1. janvārim publicētie UMM ziņojumi.

Ziņojuma ID: 20061921W00000000113AR001_001
Ziņojuma tips GĀZE
Publikācijas datums
(UTC)
2020-06-19 09:42:12
Statuss Aktīvs
Sākuma datums
(UTC)
2020-06-22 04:00
Beigu datums
(UTC)
2020-07-22 04:00
Komentārs Aktualizēta iesūknēšanas jaudas informācija. Jauda būs pieejama nominēšanai no 19.06.2020.plkst.13.00 GMT+3.
Tirgus dalībnieks AS Conexus Baltic Grid
Tirgus dalībnieka EIC 21X000000001379R
Notikuma veids Iesūknēšanas nepieejamība
Pārtraukuma tips Neplānots
Balansēšanas zona (EIC) 21Y0000000001359
Ietekmētais aktīvs Inčukalna PGK
Aktīva EIC kods 21W000000000113A
Virziens Izeja
Nepieejamais apjoms 0 kwh/d
Pieejamā jauda 126 000 000 kwh/d
Tehniskā jauda 126 000 000 kwh/d<< Atpakaļ