Steidzamie tirgus ziņojumi (UMM)

Kopš 2021.gada 1.janvāra steidzamos tirgus paziņojumus (UMM) par AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) pārvades sistēmu (t.sk. Kiemenai un Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) ieejas-izejas punktiem), tostarp Luhamaa ieejas-izejas punktu, un Inčukalna PGK Conexus publicē GET Baltic iekšējās informācijas platformā.

Līdz 2021. gada 1. janvārim publicētie UMM ziņojumi.

Ziņojuma ID: 20091221X000000001379R001_001
Ziņojuma tips CITS
Publikācijas datums
(UTC)
2020-09-12 16:59:56
Statuss
Sākuma datums
(UTC)
2020-09-12 16:00
Beigu datums
(UTC)
2020-09-12 21:00
Komentārs Sakarā ar tehniskām problēmām ziņojumu apstrādē, apstiprinātās nominācijas iesūknēšanai Inčukalna PGK 2020. gada 13. septembri tiks pārrēķinātas pēc proporcionalitātes principa 2020. gada 12. septembrī, plkst. 18:00 (UTC laiks)
Tirgus dalībnieks AS Conexus Baltic Grid
Tirgus dalībnieka EIC 21X000000001379R<< Atpakaļ