Sabiedriskā apspriešana

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” paziņojums par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sabiedrisko apspriešanu

Piesārņojošā darbība:

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde 2024. gada 3. maijā ir pieņēmusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuves esošai darbībai – dabasgāzes iesūknēšana pazemes gāzes krātuvē, uzglabāšana un dabasgāzes ieguve Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā. Izmaiņas piesārņojošās darbības kategorijā pieprasītas esošo sadedzināšanas iekārtu darbībai bez būtiskām izmaiņām. 

Piesārņojošās darbības vieta:

  • Inčukalna pazemes gāzes krātuves centrālā teritorija un gāzes savākšanas punkts Nr.1 – “Inčukalna gāzes krātuve”, Krimuldas pag., Siguldas nov., kadastra apz. Nr.80680070277, Nr.80680070168 un Nr.80680070266,
  • gāzes savākšanas punkta Nr.2 teritorija – Krimuldas pag., Siguldas nov., kadastra apz. Nr.80680100094 un Nr.80680100006,
  • gāzes savākšanas punkta Nr.3 teritorija – “Jaunciemi”, Krimuldas pag., Siguldas nov., kadastra apz. Nr.80680100039.

Ar sagatavoto iesniegumu var iepazīties šeit:

Iesniegums A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai

Iesnieguma A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai pielikumi

Informācija par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sabiedrisko apspriešanu un sagatavotie dokumenti pieejami:

Publikācijas laikrakstos:

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu tika publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 2024/94.DA14 (16.05.2024.) un reģionālajā laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” Nr. 35(9442) (14.05.2024.).

Iesnieguma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 29. maijā plkst. 17.00 Krimuldas Tautas nama telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem var iesniegt līdz 2024. gada 2. jūnijam (pasta zīmogs) Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē, Rūpniecības iela 23, Rīga, tālrunis 67084200, e-pasts: ap@vvd.gov.lv