Pārvades sistēma

AS „Conexus Baltic Grid” ir vienīgais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā un sniedz iespēju sertificētiem tirgotājiem izmantot Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmu tirdzniecības realizēšanai ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī tuvākajos reģionos. Kopumā AS „Conexus Baltic Grid” pārvalda 1190 km garu maģistrālo gāzesvadu sistēmu, pārklājot Latvijas reģionus un caur 40 gāzes regulēšanas stacijām pārvadot dabasgāzi uz vietējo gāzes sadales sistēmu. Uzņēmumam pieder arī viena no modernākajām starpvalstu gāzes mērīšanas stacijām Kornetos.