Zane Āboliņa

AS “Conexus Baltic Grid”

Padomes locekle

Zane  Āboliņa

 

 

 

DARBA PIEREDZE

Kopš 2020                AS “Conexus Baltic Grid” – padomes locekle
Kopš 2017                   AS “Augstsprieguma tīkls” – vadītāja, regulācijas lietu daļa
2016-2017                  Valsts Dzelzceļa administrācija – administrācijas direktora vietniece
2012-2016                  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – vadītāja, dzelzceļa transporta nodaļa
2010-2012                  Ekonomikas ministrija – vecākā referente, ES fondu ieviešanas departaments
2007-2010                  Ekonomikas ministrija – vecākā referente, enerģētikas departaments


IZGLĪTĪBA
2013-2015                 Maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā, Rīgas Tehniskā universitāte
2010-2012                 Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte
2006-2009                 Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte


Padomes nolikums

Pilnvaru termiņš: līdz 27.04.2025.
Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

Sabiedrība ir izvērtējusi, ka padomes loceklis neieņem citus amatus tādās komercsabiedrībās, kas varētu radīt interešu konfliktu.

Atpakaļ