Ilmārs Šņucins

AS “Conexus Baltic Grid”
Padomes priekšsēdētājs

ILMĀRS ŠŅUCINS

DARBA PIEREDZE  
Kopš 2018 AS "Conexus Baltic Grid" – padomes loceklis
Kopš 2012 Finanšu ministrija - Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
2010-2013 Finanšu ministrija - Nodokļu analīzes departamenta direktors
2006-2010 Finanšu ministrija - Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktora vietnieks
1999-2006 Finanšu ministrija - Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Makroekonomikas nodaļas vadītājs

 

IZGLĪTĪBA  
1999 Maģistra grāds, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
1997-1998 Viesstudijas Sanktgallenas universitātē (Šveice)

            
Padomes nolikums

Pilnvaru termiņš: no 03.01.2018 līdz 26.04.2026
Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas. Neatkarīgs padomes loceklis.

Sabiedrība ir izvērtējusi, ka padomes loceklis neieņem citus amatus tādās komercsabiedrībās, kas varētu radīt interešu konfliktu.

Atpakaļ