IT Platforma

2022. gada 29. aprīlis

  • Jautājums - par IT Platformas darbību no 1.maija
  • Atbilde - Veicot iesniegto renomināciju apstiprināšanu, tiks ņemta vērā Inčukalna PGK tehniskās jaudas proporcija atlikušajām dienas stundām, vienlaikus ņemot vērā arī citu krātuves lietotāju iesniegtās nominācijas. Arī gadījumos, ja tiek mainīts nominācijas virziens gāzes dienas laikā, tiks piemērots proporcionalitātes princips atbilstoši atlikušajām gāzes dienas stundām, kā arī attiecīgā virziena jaudas pazīme (konstantā vai pārtraucamā).