Par AS “Conexus Baltic Grid” akciju konversiju

Ņemot vērā, ka ar 2023. gada 27. aprīļa Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu ar 2023. gada 1. jūliju nolemts veikt AS “Conexus Baltic Grid” akciju konversiju no dematerializētām vārda akcijām uz dematerializētām akcijām, informējam, ka konversijas procesa nodrošināšanai un akciju iegrāmatošanai depozitārija Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā aktuālais akcionāru saraksts tiks fiksēts uz 2023. gada 26. jūnija dienas beigām un 2023. gada 27. jūnijā no sistēmas tiks dzēsta esošo dematerializēto vārda akciju emisija.

Līdz ar to lūdzu ņemt vērā, ka laikā no 2023. gada 27. līdz 30. jūnijam akciju pārreģistrēšanas uzdevumi un akcionāru anketas netiks pieņemtas.

Aicinām visus akcionārus, sākot ar 2023. gada 4. jūliju, sev piederošās AS “Conexus Baltic Grid” akcijas iegrāmatot finanšu instrumentu kontā (ISIN kods LV0000101889).

Atgādinām, ka akciju iegrāmatošana finanšu instrumentu kontā nav obligāta, taču svarīgi ņemt vērā, ka līdz brīdim, kamēr nebūs atvērts finanšu instrumentu konts vai akcijas nebūs iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā, akciju piederību apliecinās ieraksts Nasdaq CSD uzturētajā sākotnējā reģistrā, tāpat akcionārs nevarēs saņemt dividendes, pārdot, ieķīlāt vai veikt citas darbības ar akcijām.

Atpakaļ