Informācija par akcionāra datu atjaunošanu

Akcionāra datu atjaunošana

Gadījumā, ja akcionāram mainās adrese, rezidences valsts vai norēķinu dati, tam, saskaņā ar Statūtiem, ir pienākums informēt Nasdaq CSD SE par izmaiņām. Šim mērķim aicinām izmantot Akcionāru anketu. Anketu var nosūtīt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz csd.latvia@nasdaq.com, var iesniegt klātienē depozitārijā vai nosūtīt pa pastu (šādā gadījumā parakstam jābūt notariāli apliecinātam).

Akcionāra anketu lejupielādējiet ŠEIT

Mantojuma kārtošana

Lai pārreģistrētu mantojumā saņemtas akcijas, mantiniekam ir nepieciešams iesniegt Nasdaq CSD SE mantojuma apliecības oriģinālu vai notāra apliecinātu kopiju, kā arī aizpildītu un parakstītu Akcionāra anketu. Dokumentus var nosūtīt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz csd.latvia@nasdaq.com, vai arī iesniegt papīra formātā, nosūtot pa pastu uz Nasdaq CSD SE vai iesniedzot klātienē.

Anketu lejupielādējiet ŠEIT

Kontaktinformācija
Akciju pārreģistrēšana un izziņas

Nasdaq CSD SE
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
t. +371 67 212 431
csd.latvia@nasdaq.com

Otrdienas - apmeklētāju dienas
Darba laiks (darbadienas):
10.00-16.00

Dividendes, akcionāru sapulces, uzņēmuma darbība u.c. jautājumi

AS "Conexus Baltic Grid"
IR@conexus.lv

Atpakaļ