AS "Conexus Baltic Grid" finanšu pārskatu kalendārs

2021.gadā AS "Conexus Baltic Grid" finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos:

18.02.2021 Nerevidētie finanšu pārskati par 2020.gadu 
26.03.2021 Revidētie finanšu pārskati par 2020.gadu
28.05.2021 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021.gada 3 mēnešu periodu
27.08.2021 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021.gada 6 mēnešu periodu 
26.11.2021 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021.gada 9 mēnešu periodu 
Atpakaļ