AS "Conexus Baltic Grid" finanšu pārskatu kalendārs 2024. gadam

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2024. gadā:

AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētie finanšu pārskati par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim 29.02.2024
AS "Conexus Baltic Grid" gada pārskats (Finanšu un Ilgtspējas) par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim 30.04.2024
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 31.martam 31.05.2024
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam 30.08.2024
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 30.septembrim 29.11.2024
Atpakaļ