AS "Conexus Baltic Grid" finanšu pārskatu kalendārs

2020.gadā AS "Conexus Baltic Grid" finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos:

26.02.2020 Nerevidētie finanšu pārskati par 2019.gadu 
19.03.2020 2019.gada pārskats (auditēts)
29.05.2020 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020.gada 3 mēnešu periodu
28.08.2020 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020.gada 6 mēnešu periodu 
27.11.2020 Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2020.gada 9 mēnešu periodu 

 

Atpakaļ