Pētījuma „Inčukalna gāzes krātuve - izpēte par iespējām palielināt elastīgumu un izmantot to kā stratēģisko gāzes krātuvi” kopsavilkums

2017. gada 17. februārī Connecting Europe Facility / Eiropas infrastruktūras starpsavienojumu fonda Koordinācijas komisija rekomendēja piešķirt finansējumu projektam „Inčukalna gāzes krātuve - izpēte par iespējām palielināt elastīgumu un izmantot to kā stratēģisko gāzes krātuvi”, kura virzītājs ir AS “Conexus Baltic Grid”.

Konkursā par iespēju veikt izpēti uzvarēja Ramboll Danmark A/S. Izpēte ir pabeigta, piedāvājam iepazīties ar ētījuma kopsavilkumu angļu valodā,

Kopsavilkums.

Atpakaļ