Vienoto dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumu grozījumu Publiskā apspriešana

Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" un Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators "Elering" AS kopīgi uzsāk publisko apspriešanu par izmaiņām vienotajos dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumos (turpmāk - Grozījumu projekts), kas saskaņoti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 28.oktobra Padomes lēmumu Nr.164 un Igaunijas Konkurences padomes 2019.gada 30.septembra lēmumu Nr.7-10/2019-007. Publiskās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību par plānotajām balansēšanas noteikumu izmaiņām  un uzzināt ieinteresēto personu viedokli par sagatavoto Grozījumu projektu.

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam iesniegt (angļu valodā) līdz 09.07.2021., nosūtot tos (elektroniski) uz e-pasta adresēm: AS "Conexus Baltic Grid" (Marcis.Varpa@conexus.lv) vai Elering AS (Kaisa.Sarekanno@elering.ee).

Plānots, ka izmaiņas vienotajos dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumos stāsies spēkā 30 dienas pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Igaunijas Konkurences padome pieņems lēmumu par Grozījumu projekta saskaņošanu. Līdz izmaiņu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šobrīd spēkā esošie vienotie dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumi.

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar iepriekš minētajām kontaktpersonām.

Informācija publicēta:
17.06.2021 16:23:41
Atpakaļ