Tirgus dalībnieku aptauja par izcelsmes apliecinājumu potenciālo lomu Baltijas valstīs

Baltijas valstu gāzes pārvades sistēmu operatori (turpmāk - PSO) AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus), “Amber Grid” AB un “Elering” AS organizē ieinteresēto pušu aptauju par tirgus vajadzībām, saistībā ar no atjaunojamiem energoresursiem ražotu gāzu izcelsmes apliecinājumu (turpmāk – IA) apriti un kopējo tirgus potenciālu Baltijas un Somijas reģionā. “Amber Grid” AB un “Elering” AS jau šobrīd ir nacionālās IA izdevējiestādes, savukārt Conexus varētu kļūt par gāzes IA izdevējiestādi nākotnē.

2021. gada rudenī Conexus, “Amber Grid” AB, “Elering” AS, kā arī Somijas PSO “Gasgrid Finland Oy” parakstīja saprašanās memorandu par ilgtspējīgo gāzu attīstības veicināšanu. Memoranda ietvaros PSO vienojās veicināt vienotu elektronisko IA apmaiņu visā reģionā. PSO ir vienojušies veicināt IA savstarpējas atzīšanas pasākumus, kā to paredz Eiropas Savienības un nacionālie regulējumi, piemēram, politikas plānošanas dokumenti un standarti, ievērot papildu kritērijus, kas noteikti katra PSO valstī.

Lai PSO izstrādātu tirgus dalībnieku vajadzībām piemērotākos IA pārrobežu apmaiņas risinājumu, aicinām piedalīties aptaujā.

Saņemtie atzinumi tiks izmantoti kā bāzes modelis tālākam PSO darbam, kas noteikts IA nākotnes tirgus attīstību Baltijas valstīs un Somijā.

Visa informācija, ko respondenti sniegs aptaujas anketā, tiks kopīgota PSO starpā. PSO nepublicēs konsultāciju atbildes ar respondentu kontaktinformāciju, taču rezultāti var tikt publicēti apkopotā veidā. Jebkurš publiskais kopsavilkums tiks sastādīts, nodrošinot respondentu anonimitāti. Rezultāti var tikt prezentēti valstu ministrijām un citām iestādēm, kas ir atbildīgas par IA pārvaldību un no atjaunojamiem energoresursiem ražotu gāzu attīstību Somijas un Baltijas tirgus zonā.

Lūdzam sniegt atbildes uz konsultāciju anketu līdz 2022. gada 31. janvārim.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties elektroniski, rakstot Conexus uz e-pasta adresi Ance.Ansone@conexus.lv vai zvanot pa tālruni 67087955.

 

 

Informācija publicēta:
05.01.2022 11:18:04
Atpakaļ