Saskaņots tipveida Inčukalna PGK jaudas izsoles nolikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir saskaņojusi AS “Conexus Baltic Grid” sagatavoto tipveida krātuves jaudas izsoles nolikumu Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) jaudas rezervēšanai.

Iepazīties ar saskaņoto tipveida krātuves jaudas izsoles nolikumu Inčukalna PGK jaudas rezervēšanai var ŠEIT.

Informācija publicēta:
25.02.2021 00:00:00
Atpakaļ