Saskaņo dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus vienota dabasgāzes tirgus izveidei

Pirmdien, 28.oktobrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņoja jaunos Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos, kas stāsies spēkā 1.novembrī. Izmaiņas veiktas atbilstoši grozījumiem Enerģētikas likumā, ar kuriem noteikts reģionālā dabasgāzes tirgus regulējums.

Līdz šim dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas un balansēšanas jautājumus regulēja SPRK 2017.gadā apstiprinātie Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi. Šā gada 23.oktobrī spēkā stājās grozījumi Enerģētikas likumā. Tie noteic, ka Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators var vienoties ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts operatoriem par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveidi. Līdz ar to SPRK saskaņojis jaunu dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas un balansēšanas regulējumu.

AS "Conexus Baltic Grid" tarifu projekts ir iesniegts, pamatojoties uz vienošanos starp Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem par vienotas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveidošanu, kurā nepiemēros maksājumus par robežu šķērsošanu starp minētajām valstīm.

Pašlaik Baltijā, kā arī citur Eiropā, piemērojamā ieejas-izejas pārvades tarifu sistēma rada barjeras dabasgāzes tirdzniecībai starp dalībvalstīm un bieži rezultējas neefektīvā infrastruktūras izmantošanā. Proti, notiek "tarifu uzkrāšanās", ja dabasgāzes transportēšana tiek veikta caur vairākām zonu robežām, tādējādi sadārdzinot un bremzējot gāzes tirdzniecību. Tāpēc esošo pārvades tarifu struktūru var uzskatīt par vienu no galvenajiem šķēršļiem visu Eiropas Savienību aptveroša, integrēta dabasgāzes tirgus attīstībā.

Īstenojot vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas modeli, dabasgāzes transportēšanai starp Latviju, Igauniju un Somiju netiks piemēroti pārvades tarifi. Tas nozīmē, ka tarifs tiks piemērots tikai vienu reizi, kad dabasgāze tiks importēta vienotajā pārvades ieejas-izejas sistēmā, un visos vienotās pārvades ieejas-izejas sistēmas ieejas punktos tas būs vienāds.

Vienotais dabasgāzes tirgus stiprinās Latvijas enerģētisko neatkarību, tostarp arī mazinot vēsturiskā piegādātāja "Gazprom" dominanci reģionā, veicinās konkurenci dabasgāzes tirgū, sekmēs reģiona infrastruktūras, t.sk. Latvijas pazemes dabasgāzes krātuves efektīvāku izmantošanu. Tas, savukārt, rezultēsies konkurētspējīgākās dabasgāzes cenās un augstas kvalitātes pakalpojumos, sniedzot labumu dabasgāzes lietotājiem.

Pie vienotās pārvades ieejas-izejas sistēmas izveides strādā Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatori, atbildīgās ministrijas un dabasgāzes pārvades operatori. Saprašanās memorandu par sadarbību un koordinētu darbību, veidojot šo trīs valstu vienoto dabasgāzes tirgu Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatori parakstīja pērnā gada 14.novembrī. 

Informācija publicēta:
30.10.2019 15:33:03
Atpakaļ