Samazināsies viena gada grupētās jaudas produkta tarifs 2020./2021.gada krātuves ciklam

Saistībā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudu rezervēšanu pilnā apmērā, AS “Conexus Baltic Grid” valde 2020.gada 27.maijā apstiprināja viena gada grupētās jaudas produkta tarifa piemērojamo vērtību 2020./2021. gada krātuves ciklam.

Piemērojamais viena gada grupētās jaudas produkta tarifs ir par 16% mazāks nekā iepriekšējā sezonā jeb 2019./2020.gada krātuves ciklā, un par 49% mazāks attiecībā pret noteikto maksimālo tarifa vērtību nākamajā 2020./2021.gada ciklā.

Tirgus dalībnieki ir rezervējuši visu pieejamo jaudu 2020./2021. gada iesūknēšanas sezonai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, apjomam sasniedzot 21,525 TWh. Lietotāju interese par jaudu rezervāciju pārsniedza krātuves noteikto kapacitāti aptuveni 7 reizes.

2018. gada 26. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumā ir noteikts, ka dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārskata cikls ir 3 gadi.

Informācija publicēta:
28.05.2020 10:34:25
Atpakaļ