Pagarināta līdz 2. augustam - Publiskā apspriešana par jaunu biometāna ievades punktu potenciālo attīstības vietu

Lai veicinātu biometāna ražošanu Latvijā, AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) meklē arvien jaunus risinājumus kā nodrošināt iespējas ievadīt biometānu dabasgāzes pārvades sistēmā ražotājiem, kuru esošās vai nākotnes biometāna stacijas atrodas salīdzinoši tālu no esošās infrastruktūras.

Conexus ir noslēdzis līgumu par aprīkojuma iegādi pirmajam biometāna ievades punktam (turpmāk – BIP) Džūkstes pagastā un šobrīd noris gāzes pieslēguma mezgla projektēšanas darbi, kam sekos tā ražošana un būvniecība, kā arī informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrāde BIP vadībai un datu apmaiņai. Biometānu no ražotnes uz BIP būs iespējams nogādāt ar konteinerpārvadājumu palīdzību saspiestā veidā kā bioCNG un ievadīt dabasgāzes pārvades sistēmā. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pērn apstiprinātajam dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības plānam 2024.-2033. gadam, iecerēts pakāpeniski izbūvēt četrus BIP, turpinot attīstīt dabasgāzes pārvades sistēmu arī citās Latvijas vietās.

Publiskās apspriešanas dokuments

Conexus veica neatkarīgu analīzi un novērtējumu par potenciāli iespējamajām citām BIP atrašanās vietām Latvijas teritorijā, kā ietvaros ir saņemti ierosinājumi no biogāzes nozares pārstāvjiem par potenciālām BIP izveides vietām. Ņemot vērā nozares pausto, Conexus,  vēloties uzzināt visu iesaistīto pušu viedokli par no jauna piedāvāto potenciālo BIP nepieciešamo izveides laiku, plānoto izmantošanu un atrašanās vietas vērtējumu Rēzeknē, Raganā, kā arī jau iepriekš konsultēto vietu Skrundā, aicina visas ieinteresētās puses sniegt savus priekšlikumus un komentārus par publiskās apspriešanas dokumentā pausto ieceri, atbildot uz jautājumiem ŠEIT līdz 2024. gada 2. augustam.

Informācija publicēta:
21.06.2024 13:12:01
Informācija pēdējo reizi rediģēta:
15.07.2024 09:53:09
Atpakaļ