Publiskā apspriešana par grozījumiem vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" uzsāk publisko apspriešanu par izmaiņām vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk – Grozījumu projekts). Publiskās apspriešanas mērķis ir uzzināt ieinteresēto pušu viedokli par piedāvāto Grozījumu projektu.

Grozījumu projekts ir nepieciešams, lai īstenotu Eiropas Komisijas un Padomes 2022. gada 19. decembra Regulu (ES) 2022/2576 nosacījumus solidaritātes veicināšanā, labāk koordinējot gāzes iepirkumus, uzticamus cenu etalonus un pārrobežu gāzes apmaiņu. Vienlaicīgi nodrošinātu pārvades jaudas efektīvu izmantošanu starp-savienojumu punktos, risinot ar pārslodzes vadību saistītus jautājumus gāzes pārvades tīklos.

Ieinteresēto pušu priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam iesniegt (angļu valodā) elektroniska formā līdz 2023. gada 22. februārim, nosūtot tos (elektroniski) uz šādām e-pasta adresēm: AS "Conexus Baltic Grid" (capacity@conexus.lv ) vai Elering AS (info@elering.ee ).

Plānots, ka izmaiņas vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos stāsies spēkā 30 dienas pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Igaunijas Konkurences padome pieņems lēmumu par Grozījumu projekta saskaņošanu. Līdz izmaiņu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šobrīd spēkā esošie vienotie dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi.

Informācija publicēta:
16.02.2023 16:41:49
Atpakaļ