Publiskā apspriešana par grozījumiem gāzes domēna protokolā

AS "Conexus Baltic Grid" kā gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāde (turpmāk - Conexus) uzsāk publisko apspriešanu par ierosinātajiem grozījumiem gāzes domēna protokolā (turpmāk - grozījumi). Publiskās apspriešanas mērķis ir iegūt informāciju no ieinteresētajām personām par grozījumu projektu.

Aicinājums uz publisko konsultāciju

Grozījumi ar izceltām izmaiņām

Ieinteresētās personas ir aicinātas sniegt priekšlikumus un komentārus par ierosināto grozījumu projektu līdz 2024. gada 3. maijam, nosūtot tos elektroniski Conexus uz e-pasta adresi go@conexus.lv.

Informācija publicēta:
19.04.2024 10:49:06
Atpakaļ