Publiskā apspriešana par aizlieguma dabasgāzes piegādei no Krievijas Federācijas nodrošināšanu

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" uzsāk publisko apspriešanu par izmaiņām vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk – Grozījumu projekts). Publiskās apspriešanas mērķis ir uzzināt ieinteresēto pušu viedokli par piedāvāto Grozījumu projektu.

Ar 2022. gada 14. jūlija grozījumiem Enerģētikas likuma 106. panta ceturtajā daļā ir noteikts aizliegums dabasgāzes piegādei no Krievijas Federācijas,  normai stājoties spēkā 2023. gada 1. janvārī. Enerģētikas likums arī noteic, ja saskaņā ar šā likuma 117. panta pirmo daļu dabasgāzes pārvades sistēmas operatori ir vienojušies par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveidi, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vai dabasgāzes pārvades sistēmas operators sadarbībā ar vienotajā dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmā iesaistītajiem dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem izstrādā un iesniedz regulatoram un regulators, vienojoties ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, saskaņo kārtību, kādā nodrošina aizliegumu piegādāt dabasgāzi no Krievijas Federācijas.

Ieinteresēto pušu priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam iesniegt (angļu valodā) elektroniska formā līdz 2022. gada 18. novembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi capacity@conexus.lv.

Plānots, ka izmaiņas vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos stāsies spēkā 30 dienas pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Igaunijas Konkurences padome pieņems lēmumu par Grozījumu projekta saskaņošanu. Līdz izmaiņu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šobrīd spēkā esošie vienotie dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi.

Informācija publicēta:
10.11.2022 14:50:13
Atpakaļ