Publiskā apspriešana par grozījumiem vienotajos dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumos

No 2020. gada janvāra, Igaunija un Latvija veido vienoto balansēšanas zonu, kurā apvienoti Igaunijas un Latvijas gāzes tirgi. Vienotās balansēšanas zonas darbībai dabasgāzes pārvades sistēmu operatori AS Conexus Baltic Grid un Elering AS ir izstrādājuši “Vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumus” (turpmāk - vienotie noteikumi), kurus saskaņoja Igaunijas un Latvijas regulatīvās iestādes. Vienotie noteikumi pilnā apmērā ir piemērojami vienotajā Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonā no 2020. gada 1. janvāra.

Šīs publiskās apspriešanas dokumenta mērķis ir informēt un noskaidrot sabiedrības viedokli par ierosinātajām izmaiņām vienotajos noteikumos reģionālā tirgus funkcionēšanas uzlabošanai.

Paredzēts, ka vienoto noteikumu grozījumi stāsies spēkā 30 dienas pēc saskaņotas apstiprināšanas Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijā un Igaunijas Konkurences Iestādē. Līdz vienoto noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai  piemērojams ir Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas 2019. gada 28. oktobra Padomes lēmums Nr. 165 “Par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu” (Latvijas Vēstnesis, 2019. gads, Nr. 220).

Amendments to the Common regulations for the use of Natural Gas Transmission System

Lūdzu, sniegt savu viedokli par grozījumiem (angļu valodā) līdz 17.03.2020, to sūtot uz e-pastu (elektroniski):

Lai saņemtu atbildes uz papildus jautājumiem, lūdzu, sazināties ar norādītajiem pārstāvjiem.

Informācija publicēta:
04.03.2020 15:27:09
Atpakaļ