Paziņojums par inkrementālās jaudas procesa tirgus aptauju

AS "Conexus Baltic Grid" paziņo par nesaistošu tirgus pieprasījuma aptaujas uzsākšanu inkrementālā jaudas procesa ietvaros. Pašreizējie un potenciālie tīkla lietotāji var iesniegt nesaistošus jaudas pieprasījumus starpsavienojuma punktā ar Lietuvu. Šāda informācija jāiesniedz pārvades sistēmas operatoriem 8 nedēļu laikā no aptaujas uzsākšanas brīža.

Inkrementālās jaudas process ir ieviests ar Komisijas 2017. gada 16. marta Regulu (ES) 2017/459, ar ko izveido tīkla kodeksu par jaudas sadales mehānismiem gāzes pārvades sistēmās un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013. Procesā paredzēti vairāki posmi, un ir noteiktas prasības, kas jāizpilda, pirms var uzsākt projektu jaudas palielināšanai starpsavienojuma punktā. Inkrementālās jaudas process sākas ar tirgus pieprasījuma novērtējumu, ko veic pārvades sistēmu operatori pēc ikgadējas gāzes jaudas izsoles rezervēšanas platformās.

Šogad Inkrementālās jaudas process sākas jūlijā. Aptaujas laikā pārvades sistēmas  esošie un potenciālie lietotāji var iesniegt nesaistošus jaudas ​​pieprasījumus 8 nedēļu laikā pēc inkrementālās jaudas procesa sākuma. Sistēmas lietotāji var iesniegt  nesaistošos  jaudas pieprasījumus arī pēc šī termiņa. Šajā gadījumā pārvades sistēmas operatori var izlemt, vai norādi var iekļaut pašreizējā pieprasījuma novērtējumā vai arī to izmantos nākamajā novērtējumā.

Pieteikuma veidlapa inkrementālās jaudas pieprasījumu iesniegšanai ir pieejama ŠEIT.

Jautājumus un aizpildītas veidlapas lūdzu iesniegt sūtot uz e-pastu: capacity@conexus.lv  

 

Informācija publicēta:
06.07.2021 16:34:42
Atpakaļ