Pārvades gāzesvada remontdarbi Apes novadā

Pārvades gāzesvada Pleskava – Rīga atzara uz GRS Palsmane remontdarbu laikā tiks izlaista dabasgāze. Minētie darbi var radīt pastiprinātu troksni.

Uzsākot darbus, 2020. gada 8. jūnijā no plkst.13:00 līdz 17:00 gāzesvada posmā l/k P125-P124 tiks izlaista dabasgāze.

Minētie darbi var radīt pastiprinātu troksni Apes novadā, Virešu pagastā māju “Iecavas”, “Ainavas” tuvumā, kā arī Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā māju “Eķītes” un “Zaļkalni” un Palsmanes pagastā māju “Rauzas Kalniņi” tuvumā. Pēc remontdarbiem notiks gāzesvada izpūšana ar gāzi, par ko informēsim atsevišķi.

Informācija publicēta:
02.06.2020 16:02:39
Atpakaļ