Par vienoto Igaunijas, Latvijas un Somijas pārvades sistēmas ieejas tarifu

No 2020. gada 1. janvāra Igaunijas, Latvijas un Somijas pārvades operatori piemēros vienādu ieejas tarifu uz šī gada 14. februārī ITC līgumu parakstījušo valstu ārējām robežām, t.i Imatras, Narvas, Vjarskas, Kornetu (Izborskas) un Kiemenai starpsavienojumu punktos ar citu valstu pārvades sistēmām. No 2020. gada 1. janvāra, atbilstoši ITC līgumā noteiktajam, tiks atceltas tarifu robežas starp minētajām valstīm, tai skaitā Igaunijas-Somijas starpsavienojumā Balticconnector, nodrošinot brīvu dabasgāzes kustību.

2018. gada 5. novembrī AS “Elering” un AS “Conexus Baltic Grid” iesniedza Igaunijas un Latvijas regulatoriem iesniegumu “Saskaņota viedokļa par ieejas tarifa līmeņa un starpoperatoru kompensācijas mehānisma saņemšanai”. Atbilstoši tam un regulatoru paustajai saskaņotajai nostājai, vienotā ieejas tarifa piemērošanai ir izmantojams pastmarkas princips, ieejas tarifa atsauces cenas noteikšanai piedāvātais princips, kas balstās uz citu ES valstu pārvades sistēmu ieejas tarifu vērtībām,  ir atzīts par pamatotu un piedāvātais ITC mehānisms – par mērķa sasniegšanai – atbilstošu.

Atbilstoši saņemtajai regulatoru saskaņotajai nostājai, Igaunijas un Latvijas ārējos starpsavienojumu punktos no 2020. gada 1. janvāra tiks piemēroti sekojoši tarifi:

 • Gada produkts: 142,77 EUR/MWh/d/gadā
 • Ceturkšņa produkts*:
  I ceturksnis – 39,05 EUR/MWh/d/ceturksnī.
  II ceturksnis– 39,05 EUR/MWh/d/ceturksnī.
  III ceturksnis– 39,48 EUR/MWh/d/ceturksnī.
  IV ceturksnis– 39,48 EUR/MWh/d/ceturksnī.
 • Mēneša produkts:
  Aprīlis, jūnijs, septembris, novembris – 14,63 EUR/MWh/d/mēnesī.
  Februāris* – 14,14 EUR/MWh/d/mēnesī.
  Janvāris, marts, maijs, jūlijs,  augusts, oktobris, decembris – 15,12 EUR/MWh/d/mēnesī.
 • Dienas produkts – 0,59 EUR/MWh/d.
 • Pašreizējās dienas jauda – 0,66 EUR/MWh/d.

Ceturkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās dienas jauda tarifu aprēķināšanai izmantotie reizinātāji un sezonālais faktors:

Jaudas tips

Koeficients

Ceturkšņa

1.10

Mēneša

1.25

Dienas

1.50

Pašreizējās dienas

1.70

Sezonālais faktors – 1,0

 

* 2020. gads ir garais gads.

Informācija publicēta:
15.02.2019 12:05:00
Atpakaļ