Par publiskās apspriešanas rezultātiem

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (Conexus) sadarbībā ar Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru Elering AS (Elering) laika periodā no 2024. gada 6. marta līdz 2024. gada 20. martam organizēja publisko apspriešanu (Public Consultation on Amendments to the Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System | Conexus)  par izmaiņām Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos.

Publiskās apspriešanas rezultātā ir apkopoti tirgus dalībnieku priekšlikumi un komentāri par noteikumu grozījumu projektu, ar kuriem var iepazīties ŠEIT.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Enerģētikas likuma 117. panta trešās daļas 1. punktā noteikto, Conexus sadarbībā ar Elering ir izstrādājusi Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu grozījumu projektu iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) un Igaunijas regulatīvajā iestādē.

Paredzams, ka izmaiņas Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos stāsies spēkā 30 dienas pēc Latvijas SPRK un Igaunijas regulatīvās iestādes saskaņotā lēmuma pieņemšanas. Līdz noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās brīdim ir spēkā esošā Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu redakcija, kas saskaņota ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023. gada 2. marta padomes lēmumu Nr. 18.

Noteikumu grozījumu projekts

Informācija publicēta:
05.04.2024 10:00:00
Atpakaļ